Reactie op meervoudige stemrechtbeperking

Oproep tot het opnemen in wet van een beperking van meervoudig stemmen voor bestuurders en commissarissen bij alle rechtspersonen en overgangsrecht. Een evenwichtige regeling binnen de governance doet recht aan de collectieve verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen.

2022-11-16T09:51:52+00:00juni 8, 2020|Nieuws|

Enige beschouwingen rondom de splitsingsbeschrijving

Bij een splitsing van een rechtspersoon is de beschrijving van groot belang omdat die bepaalt welke vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan en welke achterblijven. Ingegaan wordt op de mate van de nauwkeurigheid van de beschrijving, vergeten voorwerpen, de aansprakelijkheid bij deelbare en ondeelbare verbintenissen, de beperking van aansprakelijkheid en situaties waarbij het vermogen door herstructureringen alsnog wijzigingen ondergaat.

2022-11-15T10:32:51+00:00juni 5, 2020|Nieuws|

Stemrechten, meerderheden en quorums in de algemene vergadering (I en II) gevolgd door een naschrift over stemrechten, meerderheden en quorums in de algemene vergadering

Centraal staan afwijkende stemrechtregelingen voor aandeelhouders in NV en BV in statuten, het verbod op differentiatie van het stemrecht voor verschillende besluiten, meerderheidseisen en quorumeisen, het verbod van ongelijke behandeling van aandeelhouders, de rol van de voorzitter en het houden van een tweede vergadering.

2022-11-16T09:53:40+00:00juni 4, 2020|Nieuws|

Stemrechtregelingen voor het bestuur en de raad van commissarissen van een NV/BV en de invloed van een tegenstrijdig belang daarop

Oppassen met tegenstrijdig belang bij besluiten van het bestuur en de raad van commissarissen. Maatwerk kan nodig zijn voor een balans in het besluitvormingsproces. Gevolgen voor meerderheidseis, quorumeis, vetorecht en one-tier board. De invloed van meervoudig stemrecht. Toepassing in de praktijk.

2022-10-11T08:04:20+00:00juni 4, 2020|Nieuws|

De invloed van juridische splitsing op het structuurregime

Centraal staat de splitsing en de gevolgen voor de betrokken structuurvennootschap. Drie varianten worden besproken: afsplitsing van het gehele vermogen naar een nieuwe subholding, horizontale evenredige splitsing en afsplitsing van buitenlandse deel van het concern gevolgd door verkoop. Let op dat de governance in de statuten soms onmiddellijk niet meer van toepassing is omdat de wettelijke benoemingsvoorschriften al zijn gaan gelden. Zo kan een verzwakte regime direct wijzigen in een wettelijk verplicht volledig regime en kan een statutair vrijwillig regime bij het wegvallen van de ondernemingsraad eindigen waarna direct sprake is van een klassieke vennootschap.

2022-11-15T10:35:27+00:00juni 3, 2020|Nieuws|
Ga naar de bovenkant