Nieuws 5 juni 2020

Gevolgen van het voorstel tot beperking van het meervoudig stemrecht voor andere rechtspersonen dan de NV en de BV

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen zal leiden tot een wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen. In dit artikel gaan wij in op de beperking van het meervoudig stemrecht die in het kader van de uniformering voor alle rechtspersonen in het algemeen gedeelte van Boek 2 BW wordt opgenomen (voorgesteld art. 2:9 lid 4/2:11 lid 5 BW). In de Memorie van toelichting staat dat het wetsvoorstel niet beoogt om wijziging aan te brengen in bestaande bestuurs- en toezichtstructuren bij de verschillende soorten rechtspersonen.2 Voor statutaire stemrechtregelingen bij de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting kan dit wetsvoorstel wel degelijk gevolgen hebben. Bij die rechtspersonen geldt immers op dit moment anders dan bij de NV en de BV geen wettelijke beperking van het meervoudig stemrecht. Een aanpassing van de statuten kan nodig zijn. In het wetsvoorstel is op dit punt geen specifieke overgangsbepaling opgenomen. Wij zullen eerst het doel van het wetsvoorstel aanstippen en vervolgens ingaan op het meervoudig stemrecht zoals dat voor alle rechtspersonen gaat gelden en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees het hele artikel.

Wellicht ook interessant:

Ga naar de bovenkant