Home Expertise Investment Management

Investment Management

Onze investment management praktijk richt zich met name op de advisering en structurering van investeringsfondsen (waaronder private equity-, venture capital- en vastgoedfondsen, master-feeder structuren en fund of funds). Wij kennen de markt en de fondsmechanismen voor alle gebruikelijke rechtsvormen (coöperatie, c.v., FGR, b.v., n.v. (BMVK)).

Daarnaast begeleiden wij directe en secundaire fondsinvesteringen (secondaries), herstructureringen van investeringsfondsen en verzorgen wij fund reviews. De fondsspecialisten van Zuidbroek beschikken over een combinatie van kennis en ervaring in de relevante rechtsgebieden. Onze jarenlange ervaring vertalen wij naadloos in een scherp advies vanuit commercieel oogpunt én vanuit het oogpunt van financieel toezichtrecht.

Omdat wij ook notaris zijn, beperken wij ons niet tot de relevante fondsdocumentatie maar zetten wij de gehele fondsstructuur efficiënt op. Onderdeel hiervan is vanzelfsprekend ook het documenteren van de afspraken betreffende carried interest, het commitment vanuit het management team en zo nodig het oprichten en structureren van de beheerder. Wij begeleiden daarnaast de discussies met investeerders. Voor het fiscale gedeelte werken wij nauw samen met de betrokken fiscalist.

M&A en Venture Capital

Het team van Zuidbroek begeleidt veel overnames en investeringsrondes van ondernemingen.

Meer

Investment Management

Onze investment management praktijk richt zich met name op de advisering en structurering van investeringsfondsen.

Meer

Governance

In het ondernemingsrecht staan vragen rondom de invulling van zeggenschap, bestuur en toezicht centraal.

Meer

Structurering

Wij hebben veel ervaring met het opzetten en aanpassen van juridische structuren.

Meer

Not for profit

Wij kennen de sectorale wet- en regelgeving en de verschillende governance codes in het semipublieke domein goed.

Meer