Nieuws 20 juni 2020

Reactie op ‘Afschaffing (niet-girale) aandelen aan toonder’

Reactie op ‘Afschaffing (niet-girale) aandelen aan toonder’ van prof. mr. W.J.M. van Veen in WPNR 2019/7244 en reactie op kosteninschatting in Memorie van Toelichting. De Wet omzetting aandelen aan toonder is op 1 juli 2019 in werking getreden. Van Veen zet in zijn WPNR artikel op een overzichtelijke wijze de belangrijkste implicaties van deze wet uiteen. In het artikel gaat hij ook kort in op de situatie waarbij aandelen aan toonder al vóór 1 juli 2019 bij een statutenwijziging zijn omgezet in aandelen op naam. Ik noem dit voor het gemak “oude omzettingen”. Van Veen deelt mede dat hij in de wet geen passages heeft aangetroffen die op oude omzettingen van toepassing zijn. Naar de letter van de wet en de strekking vallen volgens Van Veen oude omzettingen onder het toepassingsbereik van art. 2:82 lid 5-9 BW.

Lees het hele artikel.

Wellicht ook interessant:

Ga naar de bovenkant