Enige beschouwingen rondom de splitsingsbeschrijving

Als u wel eens heeft geadviseerd over een juridische splitsing van een rechtspersoon als bedoeld in art. 2:334a lid 1 BW dan bent u ongetwijfeld bekend met het voorschrift dat een splitsingsbeschrijving moet worden opgesteld. Aan de hand van die beschrijving wordt bepaald welk deel van het vermogen zal overgaan op de verkrijgende rechtspersonen en welk deel van het vermogen eventueel zal achterblijven bij de splitsende rechtspersoon (art. 2:334f lid 2 sub d BW). Partijen kiezen vaak voor het instrument van de juridische splitsing omdat daarbij vermogen onder algemene titel overgaat. Het voordeel is dat leveringsvereisten niet hoeven te worden gevolgd. De splitsingsbeschrijving kan – voor het rechtsgevolg van de overgang onder algemene titel – worden gezien als het belangrijkste onderdeel van het voorstel tot splitsing. In de praktijk wordt de beschrijving meestal in de vorm van een bijlage aan het splitsingsvoorstel gehecht.