Nieuws 22 juni 2020

Het overgangsrecht in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel wil komen tot een uniformering van regelingen omtrent het bestuur en het toezicht bij verenigingen, coöperaties, waarborgmaatschappijen en stichtingen. De wijzigingen zijn van belang voor de governance en hebben gevolgen voor de statuten. Jean bepleit twee verduidelijkingen ten aanzien van de beperking van het meervoudig stemrecht. Ten eerste een verduidelijking bij de berekening van de beperking van een meervoudig stemrecht zodanig dat duidelijk is dat geen rekening wordt gehouden met de stemmen die een geconflicteerde bestuurder had kunnen uitbrengen. En ten tweede een verduidelijking hoeveel stemmen kunnen worden uitgebracht voor het geval een oude statutaire regeling die in strijd is met de nieuwe regeling van de beperking van het meervoudig stemrecht abusievelijk niet bij een statutenwijziging wordt aangepast.

Lees hier het hele artikel.

Wellicht ook interessant:

Ga naar de bovenkant