Nieuws 30 mei 2020

Juridische fusies en splitsingen “zonder effecten”

Vernietigingsgronden zijn wettelijk beperkt vanwege de rechtszekerheid. Non-existentie van de fusie en splitsing dreigt als niet is voldaan aan de wezenskenmerken van de fusie en splitsing. Toekenning van aandelen overeenkomstig een ruilverhouding is een van die wezenskenmerken, tenzij de wet een vrijstelling kent. Overschrijding bijbetalingsgrens. De non-existente vorm van de upstream afsplitsing. De voetverklaring als absolutie?

Lees het hele artikel.

Wellicht ook interessant:

Ga naar de bovenkant