Een zero exchange ratio bij juridische splitsing en fusie?

U hebt het vast ook wel eens meegemaakt. Een voor u als jurist duidelijke regeling wordt opeens door andere juristen – pour besoin de la cause – anders geïnterpreteerd en op andere wijze toegepast. Juridische spitsvondigheden van andere personen brengen u ertoe dat u geneigd bent uw interpretatie van de regeling te herzien. Nu is natuurlijk niets zeker in ons leven maar op sommige zekerheden wilt u zich kunnen blijven baseren, ook al weet u dat het uiteindelijke resultaat wellicht ook op een andere wijze kan worden bereikt.

Lees het hele artikel.