Nieuws 29 mei 2020

Een zero exchange ratio bij juridische splitsing en fusie?

Enige beschouwingen rondom de toekenning van aandelen.
Kritiek op de omgekeerde rolluikfusie waarbij geen aandelen worden toegekend. De ruilverhouding vaststellen op nul (een nulverhouding) doet afbreuk aan het wezenskenmerk dat aandeelhouders van de verdwijnende of splitsende vennootschap aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap worden. Fracties van aandelen kunnen niet worden toegekend. Fracties worden vergoed in de vorm van een bijbetaling of een vordering.

Lees het hele artikel.

Wellicht ook interessant:

Ga naar de bovenkant