De invloed van juridische splitsing op het structuurregime

Als een structuurvennootschap of afhankelijke maatschappij van een structuurvennootschap bij een splitsing is betrokken, kan het verstandig zijn om bij de advisering na te gaan of de wijziging van de structuur gevolgen heeft voor het structuurregime. In dit artikel zullen we die gevolgen nader bezien. Eerst zullen we stilstaan bij de belangrijkste governance aspecten van het structuurregime en bij het feit dat het regime niet een vermogensrecht is dat bij splitsing als zodanig overgaat. Daarna volgt een analyse van een aantal situaties waarbij de wijze van splitsen invloed kan hebben op de toepassing van het structuurregime.

Lees het hele artikel.