Artikelen door ZuidBroek2019

Wetsvoorstel implementatie trustregister

De ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ is op 23 april 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot instelling van een publiek register met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

NIEUWE UBO WETGEVING EN HET UBO REGISTER

Op 27 september a.s. gaat het UBO register live. Nieuwe organisaties moeten vanaf die datum direct bij inschrijving in het handelsregister hun uiteindelijk belanghebbenden in het UBO-register laten inschrijven. Bestaande organisaties hebben nog 18 maanden de tijd voor die registratie. Dit artikel beschrijft wat deze verplichte registratie betekent voor organisaties. De notaris zal bij die registratie vaak betrokken zijn.

Reactie consultatie Modernisering NV recht

Reactie door de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat op het concept wetsvoorstel Modernisereing NV-recht en evenwchtige man/vrouw verhouding, waaraan is geschreven door o.a. Niels Wolswijk.