Artikelen door ZuidBroek2019

NIEUWE UBO WETGEVING EN HET UBO REGISTER

Op 27 september a.s. gaat het UBO register live. Nieuwe organisaties moeten vanaf die datum direct bij inschrijving in het handelsregister hun uiteindelijk belanghebbenden in het UBO-register laten inschrijven. Bestaande organisaties hebben nog 18 maanden de tijd voor die registratie. Dit artikel beschrijft wat deze verplichte registratie betekent voor organisaties. De notaris zal bij die registratie vaak betrokken zijn.

Reactie op meervoudige stemrechtbeperking

Oproep tot het opnemen in wet van een beperking van meervoudig stemmen voor bestuurders en commissarissen bij alle rechtspersonen en overgangsrecht. Een evenwichtige regeling binnen de governance doet recht aan de collectieve verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Enige beschouwingen rondom de splitsingsbeschrijving

Bij een splitsing van een rechtspersoon is de beschrijving van groot belang omdat die bepaalt welke vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan en welke achterblijven. Ingegaan wordt op de mate van de nauwkeurigheid van de beschrijving, vergeten voorwerpen, de aansprakelijkheid bij deelbare en ondeelbare verbintenissen, de beperking van aansprakelijkheid en situaties waarbij het vermogen door herstructureringen alsnog wijzigingen ondergaat.