Artikel toezicht alternatieve structuren in zorgondernemingen

Kwalitatief goede, veilige, toegankelijke en betaalbare zorg is een blijvend streven in Nederland. Belangrijk is dat die zorg verleend wordt vanuit een gezonde organisatie. Om dit te waarborgen worden eisen gesteld aan de inrichting van zorgorganisaties, zoals het hebben van een toezichthoudend orgaan. In dit artikel wordt de effectiviteit van het intern toezicht bij zorgondernemingen aan orde gesteld. De reden is dat in een veelgebruikte juridische structuur in de zorgsector het toezichthoudende orgaan in een positie verkeert waarin het -zonder nadere afspraken- niet over adequate handvatten beschikt.

Lees hier het hele artikel.